Siemens (BenqSiemens)

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2006
A38 - 90 4 286 Nej Nej 0.3 --->
AL26
-
80
5 220 Nej Nej 1.5 --->
C81 - 90 5 300 1.3 mpix Ja 23 --->
CF61 - 99 3 225 1.3 mpix Ja 1.5 --->
CL71 - 115 2.3 170 1.3 mpix Ja 24 --->
E61 - 88 3.3 215 0.3 mpix Ja 1 --->
E81 2 750 90 5 300 1.3 mpix Ja 16 --->
EF51 - 95 4 200 1.3 mpix Ja 20 --->
EF61 - 99 3 225 1.2 mpix Ja 1.5 --->
EF71 - 100 3 225 2.0 mpix Ja 24 --->
EF81 2 077 110 4.5 300 2.0 mpix Ja 64 --->
EF91 - 100 5 300 3.1 mpix Ja 32 --->
EL71 - 94 5 300 1.3 mpix Ja 16 --->
M81 1 825 96 5 300 1.3 mpix Ja 27 --->
M580 - 95 5.5 155 0.3 mpix Nej 2 --->
P51 - 170 4 150 1.3 mpix Ja 128 --->
S68 1 412 78 5 300 Nej Nej 8 --->
S81 - 99 4.8 320 1.3 mpix Ja 30 --->
S88 1 709 105 3.3 200 2.0 mpix Ja 16 --->
Annonserade/presenterade 2005
A31 875 85 5 270 Nej Nej 1.5 --->
A70 690 78 5 250 Nej Nej 0.2 --->
AF51 - 80 5 220 Nej Nej 0.2 --->
AL21 - 78 5 220 Nej Nej 1.5 --->
C65 940 86 6 250 0.1 mpix Nej 10 --->
C72 - 86 5 300 0.3 mpix Nej 10 --->
C75 963 85 5.5 300 0.3 mpix Nej 10 --->
CF110 1017 76 5 220 Nej Nej 1.5 --->
CL75 1 540 90 3 220 0.3 mpix Nej 11 --->
CX75 - 98 5 250 1.2 mpix Ja 14 --->
M75 1 794 110 5 250 1.2 mpix Ja 14 --->
M220 - 86 5 140 Nej Nej 0.2 --->
M315 - 86 5 140 0.1 mpix Nej 0.5 --->
ME75 - 95 8 450 0.3 mpix Nej 10 --->
S500 - 113 3 250 1.3 mpix Ja 128 --->
S75 - 99 5 300 1.3 mpix Ja 20 --->
S80 - 110 4 300 1.3 mpix Ja 10 --->
SL75 2 089 99 5 300 1.2 mpix Nej 52 --->
Annonserade/presenterade 2004
A62 - 76 5 250 Nej Nej 0.2 --->
A65 - 75 2 260 Nej Nej 1.5 --->
CX70 - 90 5 250 0.3 mpix Nej 9.5 --->
M65 1 450 104 5 300 0.3 mpix Nej 11 --->
P50 - 170 4 120 1.2 mpix Ja 64 --->
S65 1 436 98 5 250 1.2 mpix Nej 11 --->
SF65 1 410 97 4 400 1.2 mpix Nej 20 --->
SK65 - 144 5 250 Nej Nej 64 --->
SL65 1 418 99 4 230 0.3 mpix Nej 11 --->
SL65 Escada - 99 4 230 0.3 mpix Nej 11 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu