Sagem

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
my100X 76 3.8 255 Nej Nej 0.1 --->
my200X 76 3.8 255 Nej Nej 0.2 --->
my300X 1 300 88 4 350 Nej Ja 3.2 --->
my400X 85 4 350 0.3 mpix Ja 3.2 --->
my405X 90 3 300 0.3 mpix Ja 64 --->
my500X 90 4 350 1.3 mpix Ja 32 --->
my501C 99 3.5 250 1.3 mpix Ja 32 --->
my600X 99 4 400 1.3 mpix Ja 16 --->
my700X 95 5 350 1.3 mpix Ja 32 --->
myC2-3 75 3 250 Nej Nej 0.2 --->
myC3-2 75 3 240 Nej Nej 0.1 --->
myC4-2 1 650 75 3 240 0.3 mpix Nej 3.2 --->
myC5-2V 80 3 240 0.3 mpix Nej 3.7 --->
myC-1 80 2.5 200 Nej Nej 0.1 --->
myC-3B 85 2 120 Nej Nej 1.5 --->
myS-7 120 4 100 0.3 mpix Ja 32 --->
myV-65 894 106 4.4 310 0.3 mpix Nej - --->
myX1-2 93 3 240 Nej Nej 0.1 --->
myX2-2 88 3.3 200 Nej Nej 0.2 --->
myX3-2 89 5 340 Nej Nej 0.1 --->
myX-4 95 4 340 Nej Nej 3.5 --->
myX5-2 97 5 300 0.3 mpix Nej 4 --->
myX6-2 104 4 350 1.2 mpix Ja 10 --->
myX-7 106 4.5 310 0.3 mpix Nej 4 --->
myX-8 125 5 350 1.2 mpix Ja 40 --->
myZ-5 85 3 240 0.3 mpix Nej 3.7 --->
myZ-55 85 3 300 0.3 mpix Nej 3.7 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu