Panasonic

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2005
VS3 - 102 4.5 210 1.3 mpix Ja 32 --->
VS6  - 101 8 430 1.9 mpix Ja 32 --->
Annonserade/presenterade 2004
X100 - 79 7 200 0.1 mpix Nej 4 --->
X200 1 094 79 4.5 210 0.3 mpix Nej 0.8 --->
X300 - 87 11 260 0.3 mpix Nej 3 --->
X400 - 84 4.5 210 0.3 mpix Nej 1.8 --->
X500 4 273 96 5 200 0.3 mpix Nej 4 --->
X700 2 800 95 5 250 0.3 mpix Nej 4 --->
Annonserade/presenterade 2003
X70 2 485 95 5 250 0.1 mpix Nej 4 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[
Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu