i-mate

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2006
Smartflip 3 565 99 5 250 1.3 mpix Ja 64 --->
SPl 3 497 102 4 150 2.0 mpix Ja 64 --->
Annonserade/presenterade 2005
SP5 2 920 106 5 250 1.3 mpix Ja 64 --->
SP5m 2 920 106 5 250 1.3 mpix Ja 64 --->
Annonserade/presenterade 2004
SP3 - 106 3.5 140 0.3 mpix Ja 32 --->
SP3i - 102 3.5 140 0.3 mpix Ja 32 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu