HTC

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2007
Advantage X7500 9 913 359 5 300 3.0 mpix Ja 8192 --->
S710 Smartphone 3 702 120 7 175 2.0 mpix Ja 64 --->
Annonserade/presenterade 2006
MTeoR 8600 4 060 120 3 300 1.3 mpix Ja 64 --->
P3600 5 940 150 5 250 1.9 mpix Ja 64 --->
S310 Oxygen 2 535 105 3.5 220 1.3 mpix Ja 64 --->
S620 3 805 130 5 220 1.3 mpix Ja 64 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu